Skip to main content
Grampian Campervan Hire

Algemene Voorwaarden

Lees de Algemene Voorwaarden voor het huren van onze campers

Nederlandse boekingsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden Grampian Campervan Hire 2023

In deze voorwaarden zal 'Grampian Campervan Hire' bekend staan als GCH.

BESTUURDER/ KLANT / HUURDER' betekent de persoon (personen) die is (zijn) aangewezen als de bestuurder(s) onder de HUUROVEREENKOMST.

'HUUROVEREENKOMST' betekent het document dat door de huurder op het boekingsformulier wordt gelezen en ondertekend.

Dit bevat details over "KLANT", "VOERTUIGGEGEVENS", "HUURPERIODE" en "CHECKLIST VERTREK".

HUURPERIODE" verwijst naar de in de Huurovereenkomst overeengekomen data.

Alle genoemde en in rekening gebrachte prijzen zijn in £ (GBP).

DE VERMELDE HUURTARIEVEN ZIJN INCLUSIEF

 • Onbeperkt aantal kilometers in het Verenigd Koninkrijk.
 • Omniumverzekering met eigen risico.
 • 24 uur UK Pech Hulp.

VEREISTEN VOOR HUURDER(S)/BESTUURDER(S)

 • Alle bestuurders moeten tussen de 25 en 79 jaar oud zijn.
 • De bestuurder(s) moet(en) in het bezit zijn van een geldig rijbewijs (UK/EU-licentie) en minstens 2 jaar rijervaring.
 • Bestuurder(s) zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle wettelijke sancties tijdens de huurperiode.
 • Bij het boeken van de huur wordt de bestuurder(s) om een kopie van een geldig rijbewijs en paspoort gevraagd.
 • Bewijs van adres in de vorm van 2 recente rekeningen van nutsbedrijven of dergelijke (gedateerd binnen de laatste 3 maanden).
 • Bestuurders met een ander rijbewijs dan UK/EU, gelieve ons te bellen om na te gaan of ze in aanmerking komen.
 • Bestuurder(s) mogen niet meer dan één verzekeringsclaim (fout/ geen fout) hebben gehad in de afgelopen 5 jaar.
 • Het rijbewijsnummer van de bestuurder(s) moet samen met het boekingsformulier worden ingediend.
 • De prijs dekt één genoemde bestuurder. Extra bestuurders kunnen worden toegevoegd tegen een toeslag van £10 per bestuurder per week (maximaal 2 extra bestuurders).
 • Onze verzekeraar vergoedt NIET de volgende personen: personen die zich bezighouden met professioneel entertainment of beroepssporters, jockeys (en personen die verbonden zijn aan races, kansspelen of pers van welke aard dan ook), studenten onder de 25 jaar en personeel van buitenlandse diensten (anders dan personen die twee jaar of langer in het bezit zijn van een volledige VK/ EU rijbewijs).

VERZEKERING EN STANDAARD EIGEN RISICO

 • Een Omniumverzekering met eigen risico is verzorgd door GCH voor de bestuurder(s) genoemd op het boeking formulier met een geldig rijbewijs in het VK, de Republiek Ierland of EU.
 • De verzekering voor de genoemde bestuurder(s) met een niet-Brits, niet-Iers of niet-EU rijbewijs wordt in rekening gebracht tegen een toeslag van £2.50 (GBP) per dag.
 • De genoemde huurprijs is inclusief een standaard eigen risico van £800 voor personen tussen 25 en 76 jaar, of £1000 voor personen tussen 76 en 79 jaar.
 • In het geval van schade aan het voertuig of aan eigendommen van derden is de huurder aansprakelijk voor de eerste £800/ £1000 (GBP).
 • Rijden door een onbevoegde bestuurder maakt de verzekering ongeldig.
 • Het is een strafbaar feit om zonder verzekering te rijden in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Het niet aangeven van een ongeval is een strafbaar feit dat strafbaar is.
 • Diefstal van een GCH-voertuig wordt niet gedekt door de verzekering als de contactsleutels in of op het voertuig zijn achtergelaten terwijl het niet in gebruik was en de huurder zal volledig verantwoordelijk worden gehouden voor de gemaakte kosten en het vervangende voertuig.
 • De verzekering dekt of omvat niet de persoonlijke bezittingen van de huurder.
 • De verzekering dekt niet de kosten voor vervanging of reparatie van ruiten of schade aan banden waarvoor de huurder verantwoordelijk is.

ONGEVALLEN OF SCHADE

 • Bij een ongeval dient u de procedure te volgen:
 • Verzamel namen en adressen van derden, getuigen en kentekens.
 • Meld het ongeval aan de politie en de eventueel vereiste hulpdiensten.
 • Accepteer geen schuld en dring niet aan op de schuld van de tegenpartij.
 • Maak foto's van de plaats en de schade.
 • Bel ons op onze basis of op de diensttelefoon.
 • Vul het ongevallenformulier in het voertuig in en noteer alles.
 • Probeer in geen geval een voertuig dat betrokken is geweest bij een ongeval te starten of te besturen zonder toestemming.
 • Afhankelijk van de beschikbaarheid en naar ons goedkeuren, zullen wij proberen een vervangend voertuig ter beschikking te stellen, afhankelijk van de locatie en de resterende huurperiode.

PECH HULP

 • GCH zal een volledige pechdekking bieden voor eventuele mechanische defecten.
 • U moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen als een waarschuwingslampje van het voertuig een mogelijke storing aangeeft of als er een defect is opgetreden.
 • De pechdekking dekt het volgende niet:
 • Pechkosten die door de huurder worden opgelopen door een fout van de bestuurder, zoals het niet of verkeerd tanken van het voertuig, lege voertuigaccu's veroorzaakt door verkeerd gebruik van de accu's, blokkering of verlies van sleutels, lege of beschadigde banden zijn voor rekening van de huurder.
 • Het voertuig is onbeheerd op het moment dat de pech hulpverlener aankomt op de plaats van pech.
 • Voorrijkosten voor niet-mechanische defecten.
 • Het Voertuig bevindt zich niet op een openbare of gevormde weg, zit vast, loopt vast.
 • De Klant zal zonder de uitdrukkelijke toestemming van GCH geen reparaties of berging regelen of uitvoeren, behalve voor zover reparaties of berging noodzakelijk zijn om verdere schade aan het Voertuig of aan andere eigendommen te voorkomen.
 • De aansprakelijkheid van GCH in geval van verlies, schade of mechanisch defect strekt zich slechts uit tot terugbetaling van een deel van de huurprijs voor volledige dagen dat de klant het voertuig niet kan gebruiken wegens mechanisch defect dat niet te wijten is aan het doen of nalaten van de klant. GCH is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor out-of-pocket kosten, verblijfskosten, reiskosten, maaltijden of andere gevolgkosten als gevolg van enig verlies, schade of mechanisch defect.

BORGSOM

Elke huurperiode geldt een terugbetaalbare borgsom van £800/£1000 (GBP). Dit dekt het eigen risico van onze verzekeringspolis, schade en andere zaken bij teruggave van het busje. Er moet een creditcard autorisatie betaling gemaakt worden voor het eigen risico of eventuele extra onvoorziene kosten.

De volgende voorwaarden gelden:

 • Geen schade aan de camper of aan derden.
 • Camper teruggebracht op de afgesproken locatie, op de afgesproken datum en tijd.
 • De camper wordt teruggebracht in dezelfde staat als hij werd verhuurd, het interieur is schoon, inclusief alle kookapparatuur.
 • Alle items zijn aan het einde van de huurperiode schoon en volledig werkend teruggebracht volgens de 'Vertrek Check list' in de huurovereenkomst.
 • Er zijn geen boetes, straffen of kosten gemaakt. Indien GCH na de verhuur een boete ontvangt, ontvangt u een aanmaning van de politie en worden de door ons gemaakte extra kosten in rekening gebracht.
 • Geen verlies of schade aan uitrusting, bekleding, apparatuur, inrichting, ramen, autoruiten en banden of schade door nalatigheid aan het voertuig.
 • De huurder gaat ermee akkoord aan GCH alle bijkomende kosten boven de borgwaarde te betalen, indien de schade de borgwaarde overschrijdt.
 • In geval van schade aan het voertuig of aan eigendommen van derden waarbij een verzekeringsclaim wordt ingediend, is de huurder aansprakelijk voor de eerste 800 pond (GBP).
 • De klant machtigt GCH onherroepelijk om alle verschuldigde bedragen die uit deze overeenkomst voortvloeien in mindering te brengen op de waarborgsom mocht de borgsom onvoldoende zijn om de kosten van reparatie/vervanging te dekken.
 • De klant machtigt GCH om eventuele bijkomende bedragen in mindering te brengen op de debet-/creditcard van de klant met betrekking tot het tekort.
 • GCH zal bewijs leveren van alle kosten in verband met uitgevoerde reparatie-/vervangingswerkzaamheden alvorens eventuele extra bedragen in mindering te brengen.
 • Een reinigingsvergoeding van £75.00 zal in rekening worden gebracht als het voertuig niet schoon wordt teruggebracht. Inclusief het legen en schoonmaken van het toilet.
 • GCH behoudt zich het recht voor om de algehele zeggenschap te hebben over de interne en externe staat van het voertuig, inclusief alle bekleding en werkoppervlakken, en de reinheid van alle meegeleverde gebruiksvoorwerpen.
 • Een volle tank brandstof wordt verstrekt bij aanvang van de huurperiode en moet vol worden ingeleverd.
 • De borg zal worden gebruikt als de brandstoftank niet vol is. Er zal £120 in rekening gebracht worden als de tank niet compleet is vol getankt.
 • Ongeoorloofde late terugkeer van het voertuig zal resulteren in een vergoeding van £10 per 30 minuten.
 • In het voertuig is niet gerookt omdat dit niet is toegestaan (£500 schoonmaakkosten).
 • GCH heeft campers toegewezen die huisdiervriendelijk zijn. Wanneer deze regel wordt overtreden (£500 schoonmaakkosten moeten worden betaald).
 • GCH behoudt zich het recht voor om de borg te verhogen voor specifieke evenementen zoals: festivals of rally's Huurperiodes.

OPHALEN EN TERUGBRENGEN

 • Voertuigen zijn beschikbaar voor ophalen vanaf 10.00 uur/ terugbrengen voor 15.00 uur.
 • Voor niet-standaard locaties voor ophalen en terugbrengen worden extra kosten in rekening gebracht.
 • Ophalen: Reken 1 uur voor de overdracht in het depot - om de documentatie in te vullen en uw voertuig aan u te demonstreren. Hetzelfde geldt voor uw terugkeer.
 • Terugbrengen: Het voertuig moet worden teruggebracht op de datum en voor de tijd die op de huurovereenkomst staat vermeld.
 • Het voertuig moet schoon en in dezelfde staat als bij vertrek worden teruggebracht, anders worden kosten in rekening gebracht.
 • Een volle tank diesel wordt met het voertuig geleverd bij aanvang van de huur en de huurder zal het voertuig terugbrengen met een volle tank brandstof.
 • Elk tekort zal aan de huurder worden aangerekend. Zie sectie “BORG” voor verdere details.
 • Late terugkeer: Als u te laat terugkomt, moet GCH onmiddellijk op de hoogte worden gebracht.
 • Als u dit nalaat, kan dit leiden tot vervolging wegens onverzekerd rijden.
 • Een extra bedrag van £10 (GBP) per 30 minuten zal in rekening worden gebracht voor het ongeoorloofd te laat terugbrengen van de camper om de verzekering door te laten gaan.
 • Wees alstublieft op tijd, omdat we de camper moeten klaarmaken voor de volgende klant.

AANSPRAKELIJKHEID

 • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor vervangende voertuigkosten, reis- of verblijfskosten of andere gevolgschadeclaims als gevolg van pech, ongeval of andere dergelijke gerelateerde oorzaken.
 • Alle ongevallen moeten onmiddellijk telefonisch worden gemeld via 07799304868.
 • Bij de terminatie van de huur moet een ongevallenformulier worden ingevuld.
 • De huurder is aansprakelijk voor alle kosten en uitgaven voor snelheidsovertredingen, parkeerboetes en andere overtredingen van de wegenverkeerswet of verkeersregels.
 • U bent verplicht de bandenspanning en het vloeistofpeil van de motor te controleren zoals aangegeven in de handleiding voor de bestuurder.
 • Bij terugkeer zal de vertegenwoordiger van het bedrijf het voertuig controleren op schade, uiterlijke staat enz.
 • De staat van de banden en de voorruit vallen niet onder de verzekeringsdekking van GCH.
 • De huurder is verplicht het voertuig gedurende de gehele huurperiode onder zijn controle te houden.
 • De camper moet altijd op slot zijn als hij onbeheerd is.
 • De huurder dient het meegeleverde schoonmaakmiddel te gebruiken en geen natte kleren of andere natte voorwerpen te drogen aan de buitenkant of het interieur van de camper.

PARKEREN VOERTUIG

GCH heeft parkeergelegenheid voor één voertuig tijdens de huurperiode op eigen risico van de klant. GCH is niet aansprakelijk voor verlies of schade aan het voertuig of de inhoud.

OVERMACHT/ FORCE MAJEURE

Geen der partijen is aansprakelijk voor een schending van deze overeenkomst veroorzaakt door overmacht.

Overmacht' betekent een van de volgende soorten gebeurtenissen: Daden van God, overstroming, droogte, aardbeving of andere natuurrampen; Epidemie of pandemie; Terroristische aanval, burgeroorlog, burgerlijke onrust, een wet of een maatregel van de overheid of overheidsinstantie.

BOEKINGSPROCES EN BETALINGSTERMIJNEN

 • Boekingen worden gemaakt via de website “boek nu” button
 • Op verzoek stuurt GCH de huurder een boekingsformulier, de algemene voorwaarden en veel gestelde vragen.
 • Een factuur zal naar de klant worden gestuurd en de reservering is bevestigd wanneer GCH de ontvangst van een ingevuld boekingsformulier en een vrijgemaakte borgsom (50% van de totale factuur) bevestigt.
 • Uw aanbetaling is verschuldigd binnen 7 dagen na de factuurdatum.
 • Als wij uw aanbetaling op deze datum niet hebben ontvangen, behouden wij ons het recht voor uw reservering te annuleren.
 • Wij accepteren betaling per BACS-bank.
 • De reserveringsaanbetaling wordt niet geretourneerd.
 • Zodra de reservering is bevestigd, zal een factuur worden verstuurd voor het resterende saldo.
 • Het saldo van de huurprijs moet minimaal 6 weken voor aanvang van de huurperiode betaald zijn.
 • Als wij het saldo van de huurprijs op de vervaldatum niet hebben ontvangen, behouden wij ons het recht voor uw reservering te annuleren en in het geval dat wij dat doen, gaat u ermee akkoord dat GCH de aanbetaling mag behouden.
 • Als het begin van uw Huurperiode minder dan 6 weken vanaf de datum is, sturen wij u een Factuur die binnen 7 dagen na de factuurdatum betaald moet zijn om de boeking veilig te stellen.
 • Voertuigen worden niet vrijgegeven zonder dat de volledige betaling is voltooid.

ANNULERING DOOR GCH

GCH behoudt zich het recht voor een reservering bij de voorgestelde aanvang van de huur als volgt te annuleren:

 • Het rijbewijs is niet voorgelegd of niet geldig volgens de vermelde voorwaarden.
 • Het niet kunnen voorleggen van een paspoort.
 • Het niet kunnen voorleggen van een bewijs van adres in de vorm van 2 recente rekeningen van de laatste 3 maanden.
 • Het niet overmaken/ betalen van de borgsom op of voor de vertrekdatum.
 • Overbezetting van het voertuig, maximaal 4 inzittenden.

In deze omstandigheden wordt geen restitutie aangeboden.GCH behoudt zich het recht voor om de verhuur te weigeren.

ANNULERING DOOR DE HUURDER

Bij annulering door de huurder worden de volgende kosten in rekening gebracht:

 • Meer dan 6 weken voor vertrekdatum: £200 annulerings kosten.
 • 6-4 weken voor vertrekdatum: 50% van de huursom .
 • 4 weken tot 'no show' op vertrekdatum: 100% wordt ingehouden.

OVERTREDINGEN VAN VERKEERSWETTEN EN VOORSCHRIFTEN

 • GCH houdt uw borg vast gedurende 14 dagen na afloop van de huurovereenkomst.
 • In het geval dat er verkeersovertredingen worden gepresenteerd aan GCH voor uw huurperiode.
 • De bestuurder(s) blijven aansprakelijk voor alle boetes en vergoedingen die na deze periode worden ontvangen.
 • GCH zal de bestuurder(s) op de hoogte brengen van eventuele snelheids- of parkeerboetes en een administratiekost van £50 (GBP) voor elke overtreding tijdens de huurperiode.

GEBRUIK VAN HET VOERTUIG

*HET NIET NALEVEN VAN ONDERSTAANDE PUNTEN MAAKT DE VERZEKERING ONGELDIG.

Tijdens de huurperiode gaan de huurders ermee akkoord dat het voertuig niet:

 • Anders dan op een voorzichtige, voorzichtige en normale manier zal worden gereden of gebruikt op een manier die schade kan veroorzaken.
 • In strijd met de Britse snelheidslimieten.
 • In een verboden gebied wordt gereden.
 • Bestuurd door een persoon onder invloed van alcohol of drugs of met een hoger alcoholgehalte in het bloed dan wettelijk is toegestaan.
 • Bestuurd door personen jonger dan 25 jaar.
 • Bestuur door een persoon die niet bevoegd is om het voertuig te besturen zoals uitgelegd in de rubriek 'Bestuurdersgegevens' van de GCH Huurovereenkomst.
 • Gebruikt wordt om meer personen te vervoeren dan op de huurovereenkomst vermeld staat.
 • Achtergelaten met de contactsleutel in of op het voertuig terwijl het onbewoond is (maakt de verzekering ongeldig).
 • Beschadigd door in contact met water te zijn geweest of in contact met zout water.
 • Gebruikt voor illegale doeleinden voor een race, rally of wedstrijd.
 • Gebruikt om een voertuig of aanhangwagen te trekken.
 • Gebruikt om passagiers of eigendom te vervoeren tegen betaling of beloning.
 • Gebruikt om vluchtige vloeistoffen, gassen, explosieven of ander corrosief of ontvlambaar materiaal te vervoeren, behalve de GCH voorziene gasfles.
 • Te rijden op een ander wegdek dan verharde wegen.

HUURVOORWAARDEN

 • De huurovereenkomst voor de camper van het bedrijf is het enige contract voor het huren van het voertuig tussen GCH en de huurder(s), bestuurder(s) en/of passagier(s).
 • Het bedrijf neemt geen verantwoordelijkheid voor enige vertraging, verlies, schade of letsel dat een huurder zou kunnen ondervinden, ongeacht hoe het is veroorzaakt of door wie.

GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

 • Wanneer de klant het voertuig reserveert, verzamelt GCH persoonlijke informatie zoals naam, huisadres, e-mailadres, telefoonnummer, rijbewijsnummer, krediet-/debet kaartnummer, veiligheidscode en vervaldatum. Met deze informatie kan het voertuig geboekt en verzekerd worden. De identiteit van de klant wordt indien nodig gedeeld met de verzekeringsmaatschappij.
 • GCH zal geen persoonlijke gegevens delen of verkopen aan andere bedrijven of personen.

KLACHTEN

GCH is gedurende de gehele huurperiode bereikbaar op 07799304868.

Alle storingen, schade of klachten moeten onmiddellijk op dit nummer worden gemeld of ten laatste bij het terugbrengen van het voertuig.

Als een klacht bij terugkomst niet naar tevredenheid is opgelost, dient de huurder GCH binnen 14 werkdagen schriftelijk te informeren.

Per e-mail: mieke@grampiancampervanhire.co.uk Per post: Mieke Guijt Grampian Campervan Hire

Muirs of Seggieden, Kennethmont, Huntly, AB544NU Aberdeenshire UK

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst is de wetgeving van Schotland van toepassing.

Elk geschil kan worden beslecht in de rechtbanken van dat land.

You may also like…

Tim russmann Q Ln XG Cn4bi Q unsplash

Reserveren

We bieden nu een handig boekingssysteem voor het huren van onze campers. Om uw camper te reserveren, gebruikt u gewoon ons online Boekingssysteem.

25 NC500 Camper in Haughton holiday park IMG 1916

Campers

Volledig uitgerust met alles wat je nodig hebt om in alle comfort te verkennen, en het is allemaal inbegrepen in de prijs. Mieke staat klaar met advies en reistips om het meeste uit uw vakantie te halen.

Asset62d7ff5921d2d8 37216843
Scotland Loves Local
Campra Logo
ACSTA 23 Winner Linked In

Boek je avontuur

Klaar om de weg op te gaan en de schoonheid van Schotland en de rest van de VK te ontdekken? Bekijk ons aanbod aan campers en kies de camper die het beste bij uw reiswensen past en zet die reisdata in de agenda!

Reserveer nu Onze Campers